Tag: laptop bi man hinh xanh

Các lỗi Màn hình xanh laptop có thể giúp ích bạn

Các lỗi Màn hình xanh laptop có thể giúp ích bạn Vinh tín computer chia sẻ cho các bạn một số lỗi báo màn hình xanh của laptop hi vọng có thể giúp ích cho các bạn– Cmos Checksum Failure: Lỗi cho biết các dữ liệu của CMOS bị hỏng, có thể do hết pin nuôi mạch đồng hồ và CMOS. – Cmos Display Type Mismatch: Lỗi do khai báo không đúng card hiển thị tro...

.