Phần mềm diệt visus Kaspersky Small Office Security (1 server 5 clients)

KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

BẢO VỆ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

(GÓI 05 MÁY CON, 1 FILE SERVER)

DO SỰ PHỤ THUỘC VÀO MÁY TÍNH VÀ INTERNET NGÀY CÀNG TĂNG, TẤT CẢ CÁC DOANH NGHIỆP KHÓ TRÁNH KHỎI PHẦN MỀM ĐỘC HẠI VÀ TỘI PHẠM MẠNG TẤN CÔNG NHẮM VÀO MÁY TÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. THÔNG TIN KINH DOANH CÓ GIÁ TRỊ, GIAO DỊCH TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN VÀ DỮ LIỆU NHẠY CẢM TẤT CẢ ĐỀU CÓ NGUY CƠ BỊ TẤN CÔNG.
DỊCH VỤ “SỬA MÁY TÍNH  ĐÀ NẴNG
SỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY VI TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ – TẬN NƠI TẠI TP ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ, THAY LINH KIỆN MÁY VI TÍNH TẬN NƠI CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT, ĐẢM BẢO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, NHANH CHÓNG, CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ NẴNGSỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY VI TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ – TẬN NƠI TẠI TP ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ, THAY LINH KIỆN MÁY VI TÍNH TẬN NƠI CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT, ĐẢM BẢO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, NHANH CHÓNG, CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ NẴNGSỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY VI TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ – TẬN NƠI TẠI TP ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ, THAY LINH KIỆN MÁY VI TÍNH TẬN NƠI CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT, ĐẢM BẢO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, NHANH CHÓNG, CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ NẴNGSỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY VI TÍNH, SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ – TẬN NƠI TẠI TP ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH, SỬA MÁY TÍNH IN ĐÀ NẴNG, THAY LINH KIỆN MÁY VI TÍNH TẬN NƠI CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT, ĐẢM BẢO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, NHANH CHÓNG, CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ NẴNG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phần mềm diệt visus Kaspersky Small Office Security (1 server 5 clients)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


.